කොරෝනා වෛරස ආසාදනය පැතිරීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා සෑම විටම යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපදින්න.

0
389
  • දෑත් නිතර පිරිස ිදුව තබා ගන්න. මේ සඳහා නිතර සබන් යොදා දෑත් හොදින් සෝදා පිරිසිදු කරගන්න. මේ සඳහා මධ්‍යසාර විෂබීජ නාශකයක් වශයෙන් ඇති දෑත් පිරිසිදුකාරක (Hand Sanitizer) දියර ද භාවිතා කළ හැක.
  • කිවිසුම් යාමේදී හො කැස්ස ඇතිවූ විටදී මුඛය හා නාසය ලේන්සුවක් භාවිතයෙන්, ටිෂූ කඩදාසයක් භාවිතයෙන් හෝ වැලමිට ඇතුළු පැත්තෙන් හෝ ආවරණය කරන්න. භාවිතා කරන ලද ටිෂූ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස බැහැර කරන්න.
  • අනවශ්‍ය ලෙස නිතර මුඛය, ඇස සහ නාසය ඇල්ලීමෙන් වළකින්න.
  • උණ සහ කැස්ස පවතින රොගීන් ළගින් ඇසුරු කිරීමෙන් වළකින්න.
  • උණ, කැස්ස හෝ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වුවහොත් වහාම රජයේ රෝහලකින් ප්‍රතිකාර ගන්න.

උපුටා ගැනීම : වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here