හරිහැටි මුදල් කළමනාකරණය කරලා ඕනෙම කෙනෙක්ට ගොඩයන්න පුළුවන් විදිහ.

0
351

අවිඥානය ප්‍රමෝදයක් ගෙන දියහැකියි. නමුත්, ඔබගේ මුදල් පිළිබඳව කතාකරන විටනම් ඔබට සෙල්ලම් කල නොහැකියි. වයස 20 වනවිට ඔබට ජීවිතයේ හා අනාගතයේ කරුණු කාරණා රාශියක් ගැන සිතන්නට වෙනවා. ඔබගේ රැකියාව, ඔබ ශිෂ්‍ය ණයක් ගෙන ඇත්නම් එය ගෙවීම පිළිබඳව, සහ ඔබ ඔබගේම තැනක් සාදා ගන්නේ කවදාද යන කරුණු කෙරෙහි ඔබ සැලසුම් සකස් කලයුතුයි. ඔබ වැඩිහිටියෙක් ලෙස ගන්නා මුදල් තීරණ ඔබගේ මුළු අනාගතයටම බලපානවා………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

සම්පුර්ණ විස්තරය දැනගැනීමට පහත වීඩියෝව බලන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here